Hässleholm Rotaryklubb lokala mål 2021 – 2022

 
 • Återhämtning efter pandemin – fysiska möten
 • Välfungerande styrelse och övrig funktionärer
 • Lyfta Hässleholm, en stad att vara stolt över
 • Högkompetenta programhållare med rötter i Hässleholm
 • Aktuella program, som berikar vår kunskap
 • Medlemsvård – hjälpa och inspirera varandra
 • Öka antalet närvarande vid våra klubbmöten
 • Fem (5) nya medlemmar
 • Använda våra egna personliga resurser
 • Fortsätta samarbetet med Snapphanen och Inner Wheel
 • Lokala projekt: Kulturskolan, Frida Kvinnojour, Cykelhjälmar mm
 • Globala projekt: Rotary Doctors, Gå för rent vatten mm
 • Gemensamt projekt i Röda Salongen under våren 2022 till förmån för Rotary Doctors
 • TT = Trivsel och Trevnad