19
aug
2022
Hässleholm
Göingehuset
Folke Zettervalls gata 4
Hässleholm,  28133
Sweden

Vår nya  president för verksamhetsåret 2022-2023,  Sven-Inge Svensson, presenterar sig.

OBS! Föranmälan
Anmäl dig till Bo Carlsson, 
bo@qtime.se eller SMS 0705-18 14 74 senast torsdag 18/8  kl 15.00.

Välkomna