03
sep
2021
Hässleholm
Göingehuset
Folke Zettervalls gata 4
Hässleholm,
Sweden

President Bo Johansson informerar oss om sina tankar för det kommande verksamhets året.

OBS! Föranmälan
Anmäl dig till Tommy Nermar, tommy@nermar.se eller 0768-98 98 44,
senast 1/9 kl 15.00.

Välkomna