12
feb
2021
Hässleholm

Sweden

Vårt första möte online via GoToMeeting.
Vi lyssnar på tf förvaltningschef Eva Liljekvist-Borg.
Intruktioner om hur mötet kommer att genomföras skickas via mail.
Ingen anmälan krävs.

Välkomna!