Torsdag 28 april
Av längtan till landet, när nu vintern rasat ut, gjorde vi i vårsolens glans ett företagsbesök på Vankiva gård. Hans Johansson berättade om storskalig mjölkproduktion i toppmoderna, nybyggda stallar.
Sedan 1974 arrenderades Vankivagården, där mjölkproduktionen sköt fart och expanderade i den ena stallbyggnaden efter den andra. Jordbruket är begränsat till huvudsakligen vallväxter och majs, som används som foder åt djuren. Vankiva Gård AB ägs i dag av Hans Johansson. I samband med planer på att sonen Christoffer skulle ta över söktes och gavs tillstånd att utöka besättningen till 730 kor och lika många ungdjur totalt ca 1500 djur. Nytt kostall började projekteras och kunde tagas i bruk 2019. I dag har man full produktion med 600 mjölkande kor och totalt finns ca 1500 djur. 
Ett mycket intressant och givande företagsbesök – Tack Hans!