Hässleholm Rotaryklubb hade den 1 april ett mycket uppskattat besök av Mats Heide. Med djupa rötter i hemstaden Hässleholm är Mats sedan 2012 professor i strategisk kommunikation vid Lunds universitet. Föredraget handlade om ”Strategiskt lyssnande”, som också är titeln på den bok som Mats tillsammans med Anette Svingstedt just nu håller på att slutföra.
Utgångspunkten för föredrag såväl som för kommande bok är insikten att ”tala är silver, lyssna är guld”.
Mycket tid och kraft läggs på att tala, informera, enkelriktat kommunicera sitt eget budskap. Viktigast men också svårast är att lyssna in medarbetares och andra intressenters idéer, önskemål, problem och behov. Kommunikation = tala och lyssna. Många producenter är i dag snabba med att fråga efter feed back för att ge sken av intresse för kundnöjdheten. Men merparten av de svar som lämnas hamnar på ”informationskyrkogården”.
Det finns många olik skäl till att t.ex. chefer inte lyssnar. Poeten Bob Hansson har sagt: ”Om gårdagens ledare var den som var bäst på att svara, så är framtidens ledare den som är bäst på att fråga”.
Strategiskt lyssnande är ett genomtänkt, målinriktat och systematiserat lyssnande i en organisation. Ur ett tjänsteperspektiv blir lyssnandet en framgångsfaktor vad gäller medarbetarskap, ledarskap, organisationskultur, tjänstelandskap, kundstrategier, struktur och styrsystem.