”Good morning Mr President”. När grannarna hemma i gatan lite skämtsamt artigt hälsar på mig, förstår jag att det faktiskt betyder något. Jag är president, eller ordförande, i vår rotaryklubb – igen. När jag för tjugo (20) år sedan var president förra gången, var det en självklarhet att de tunga förtroendeuppdragen skulle rotera på klubbens samtliga medlemmar. Numera har ”återbruk” blivit en nödvändighet. Och kanske har en relativt nybliven pensionär bäst tid och kraft för uppdraget. Nu vet jag dessutom hur jag borde ha gjort redan förra gången det begav sig.
 
Om någon till äventyrs inte skulle ha märkt det redan, så är jag glad för förtroendet och supertaggad inför uppdraget. Efter ett och ett halvt år av pandemi och digitala möten kan allt bara bli bättre.
 
Det nya verksamhetsåret har börjat med en rivstart. Presidentskiftet blev en uppsluppen fest. Våra fredagliga lunchmöten har hittills varit välbesökta med högklassiga program. Rotarykamraterna lyser av glädje och förväntan när vi träffas. Samtliga funktionärer ger järnet för att allt skall bli så bra som möjligt. Varje möte blir en vitamininjektion, som man kan känna sig lite ”hög” av också efter mötets slut.
 
Fortfarande finns medlemmar, som ännu inte visat sig. När nu Folkhälsomyndighetens restriktioner lättar ytterligare, hoppas jag på en ännu bättre uppslutning. På klubbens hemsida finns all nödvändig information och kontaktuppgifter. Genom det förträffliga dataprogrammet ”Club Runner” kan jag på ett enkelt sätt bombardera klubbmedlemmarna med mina budskap.

Personligen har jag uppskattat mitt medlemskap i Rotary sedan invalet 1985. Tänk att få tillhöra världens största yrkesnätverk. Tänk att få lära känna superkompetenta män och kvinnor från helt andra verksamhetsområden än det jag själv är expert på. Tänk att varje vecka få höra föredrag i ämnen, som jag själv är helt okunnig i. Tänk att jag genom mitt medlemskap och våra olika projekt kan bidra till att förbättra andra människors liv både lokalt och globalt. Jag är en stolt rotarian. Som klubbens president kommer jag att göra mitt allra bästa för att vi tillsammans skall nå våra mål: Tjänst åt andra för att förändra liv. Men också möten och samtal för att utvecklas och ha trevligt.
 
Bo Johansson
President i Hässleholm Rotaryklubb