När jag tog över presidentskapet från Bo Johansson så blev det återigen återbruk (recycling) av en tidigare president. Bo var president 00/01 i Hässleholm Västra RK och jag i Hässleholms RK 07/08. Då jag valdes in i klubben 1999 så var det fyra medlemmar som gick ur klubben eftersom vi samtidigt tog in de två första kvinnorna i vår klubb. När jag fick höra detta blev jag väldigt undrande till vilka värderingar som råder och hur detta stämmer med grundtanken i Rotary. För mig blev svaret att detta stämmer inte alls! Vi ska vara ett internationellt nätverk av olika professioner som har som gemensamt mål att öka förståelsen för alla goda krafter i ett samhälle, hjälpas åt att skapa en bättre samverkan på hemmaplan och ge humanitärt bistånd där det som mest behövs.
 
Det har blivit många bra samtal över en god lunch dessa 23 år och jag har fått ta del av många intressanta föredrag i ämnen som jag inte haft insikt i. Att gå på Rotarymöte i stället för ett annat klubbmöte med likasinnade är ungefär som att bläddra i Nationalencyklopedin i stället för att goggla efter några fakta. Bredden i våra föredrag är en viktig del i vår förståelse för det samhälle vi lever och verkar i. Det internationella arbetet med att utrota Polio och via Rotary Doctors förbättra folkhälsan är jag mycket stolt över. Vi har två mycket engagerade och engagerande medlemmar i Birgitta Niléhn och Annica Hansson-Borg. Vi kommer fortsätta dela ut värdecheckar till Rotary Doctors som tack till föredragshållare, vi kommer Vandra för vatten och anordna ett Musikevent i Storkyrkan.
 
Vår nya sammanslagna rotaryklubb med fredagar som mötesdag hann inte bli så långvarig innan pandemin ställde till bekymmer för oss. När vi inte kunde träffas fysiskt så försökte våra presidenter Annica H-B och Erica Jingfors locka med digitala möten. Detta passade inte alla och många medlemmar saknade den tappade naturliga mötespunkten i Göingehuset. Under pandemin fick många nya vanor och vanor kan vara svåra att bryta. Det blir en utmaning för mig och nya styrelsen att få tillbaka fler medlemmar till våra möten. Vi behöver samtidigt fylla på med nya medlemmar som breddar vår bas vad gäller jämställdhet och mångfald.
 
För mig som gammal föreningsmänniska är det en självklarhet att om jag går med i en förening så har jag också valt att engagera mig! Under presidentåret vill jag att vi tillsammans 
 
  1. Bygger Gemenskap när vi möts,
  2. Bygger Förståelse för olika professioner och kulturer, 
  3. Bygger Kunskap om vårt samhälle,
  4. Bygger Vattenkällor och bättre hälsovård i Kenya genom Rotary Doctors
  5. Bygger en värld fri från polio
  6. Och förhoppningsvis en brygga till gagn och glädje för alla kommuninnevånare och besökande. 
 
Vår världspresident Jennifer Jones har som motto ”Imagine Rotary” och menar med detta att vi ska se alla möjligheter för att skapa en bättre värld. Jag avslutar med ett av hennes budskap: ”För att kunna leva i det samhälle man vill ha måste man hjälpa till att bygga upp det!” 
 
Sven-Inge Svensson                                
President i Hässleholm Rotaryklubb